Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6191 – Birla/Columbian Chemicals) Tekst mający znaczenie dla EOG