Pisemne zapytanie P-2267/08 skierowane przez: Gianlucę Sustę (ALDE) do Rady. naruszenia karty praw podstawowych