Pisemne zapytanie E-9633/10 Ioannis A. Tsoukalas (PPE) do Komisji. Rurociąg gazu ziemnego Nabucco