Rozporządzenie Komisji (UE) nr 163/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw