Sprawa C-474/10: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 października 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal in Northern Ireland — Zjednoczone Królestwo) — Department of the Environment for Northern Ireland przeciwko Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Dyrektywa 2001/42/WE — Artykuł 6 — Wyznaczenie do celów konsultacji organu, który może być zainteresowany wpływem na środowisko wynikającym z realizacji planów i programów — Możliwość sporządzania planów przez organ konsultacyjny — Obowiązek wyznaczenia odrębnego organu — Szczegółowe zasady informowania władz i społeczeństwa oraz konsultowania się z nimi)