Pisemne zapytanie E-6335/10 Roberta Angelilli (PPE) do Komisji. Informacje na temat wykorzystania środków z programu Kultura 2007-2013 przez gminę Massa