Pisemne zapytanie E-4325/07 skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Rady. gwarancji dotyczących przestrzegania przepisów IAEO i rezygnacji z broni jądrowej w kontekście wspierania rozwoju oraz stosowania energii jądrowej w Indiach przez Stany Zjednoczone