Pisemne zapytanie E-006867/11 Liam Aylward (ALDE) do Komisji. Analiza sytuacji i reforma w sektorze weterynaryjnych produktów leczniczych