Pisemne zapytanie P-2130/08 skierowane przez: Glyna Forda (PSE) do Komisji. prawa do pełnego obywatelstwa