Zaproszenie do składania wniosków na 2010 r. dotyczących działań pośrednich w ramach wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych – Bezpieczniejszy Internet Tekst mający znaczenie dla EOG