Wstępny projekt budżetu korygującego nr 7 do budżetu ogólnego na 2007 r. - Ogólne zestawienie dochodów - Zestawienie dochodów i wydatków według sekcji - Sekcja III - Komisja