Pisemne zapytanie E-5902/10 Nuno Melo (PPE) do Komisji. Założenia programu Leader II