Pisemne zapytanie E-012103/11 Mara Bizzotto (EFD) do Komisji. Romowie a małżeństwa nieletnich