Pisemne zapytanie E-011467/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) do Komisji. Niekorzystna sytuacja Tarentu w zakresie połączeń kolejowych