Pisemne zapytanie E-1110/09 skierowała: Frieda Brepoels (PPE-DE) do Rady. Koszty związane z agresją izraelską