Kommissionens direktiv 2012/32/EU av den 25 oktober 2012 om ändring av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning Text av betydelse för EES