Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5717 – The Stanley Works/The Black & Decker Corporation) Tekst mający znaczenie dla EOG