Pisemne zapytanie E-5158/09 skierowała: Nessa Childers (S&D) do Komisji. Użytkowanie gruntów, leśnictwo i ETS