Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6615 – Nuvia/Coor/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG