Pisemne zapytanie E-004424/11 Dominique Vlasto (PPE) do Komisji. Harmonizacja przepisów dotyczących wykonywania pracy w przemyśle transportu lekkiego