Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6315 – Hochtief/Geosea/Beluga Hochtief Offshore JV) Tekst mający znaczenie dla EOG