Pisemne zapytanie E-0765/08 skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji. swobody kontraktowej piłkarzy zawodowych w UE