Sprawa F-79/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 września 2010 r. — AE przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Ubezpieczenie z tytułu wypadków i chorób zawodowych — Artykuł 73 regulaminu pracowniczego — Odmowa uznania zawodowego charakteru choroby — Nadwrażliwość na pola elektromagnetyczne)