Pisemne zapytanie E-4734/07 skierowane przez: Czesława Adama Siekierskiego (PPE-DE) do Komisji. stosowania terminu wino przy etykietowaniu win owocowych