Decyzja Komisji z dnia 29/07/2011 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.6257 - BLACKSTONE / VALAD PROPERTY) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)