Pisemne zapytanie E-003578/11 Syed Kamall (ECR) do Komisji. Ograniczniki prędkości w brytyjskich pojazdach zarejestrowanych