Euroopa Parlamendi 11. novembri. 2020. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva kalanduse partnerluslepingu rakendamise protokolli sõlmimise kohta (13484/2019 – C90178/2019 – 2019/0226(NLE))