Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1003/2012 z dnia 29 października 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw