Sprawa C-272/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 12 czerwca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel d'Angers — Francja) — EARL Mainelvo przeciwko Denkavit France SARL