Decyzja Komisji z dnia 15/03/2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.4560 - ONEX / EASTMAN KODAK HEALTH GROUP) zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr /2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)