Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 marca 2012 r.$