Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) (15717/2007 - C6-0436/2007 - 2007/2019(BUD) - 2007/2019B(BUD)) oraz pism w sprawie poprawek nr 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) i 2/2008 (15716/2007 - C6-0435/2007) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008