Pisemne zapytanie E-000396/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) do Komisji. Wiceprzewodnicząca Komisji/WP – zajęcie statku pływającego pod banderą grecką przez piratów somalijskich