Dokument roboczy Komisji - Zmniejszenie obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej Załącznik do trzeciego strategicznego przeglądu procesu lepszego stanowienia prawa {KOM(2009) 15 wersja ostateczna} {KOM(2009) 17 wersja ostateczna}