Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6578 – Tyco Flow Control International/Pentair) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG