Sprawa T-377/09: Wyrok Sądu z dnia 15 grudnia 2011 r. — Mövenpick przeciwko OHIM (PASSIONATELY SWISS) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PASSIONATELY SWISS — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Oznaczenie pochodzenia geograficznego — Brak charakteru odróżniającego)