Pisemne zapytanie E-009570/11 Syed Kamall (ECR) do Komisji. Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej