Pisemne zapytanie E-8748/10 Georgios Stavrakakis (S&D) do Komisji. Makroregiony i synergie funduszów