Pisemne zapytanie E-008723/11 Georgios Papanikolaou (PPE) do Komisji. Nielegalny obrót środkami odurzającymi w Internecie