Pisemne zapytanie E-0347/08 skierowane przez: Dominique Vlasto (PPE-DE) do Komisji. przepisów dotyczących rybołówstwa rekreacyjnego w Grecji