Pisemne zapytanie E-008888/11 Sylvie Guillaume (S&D) do Komisji. Ocena krajowych strategii integracji Romów