2011/4/EU: Kommissionens afgørelse af 6. juli 2010 om Tysklands statsstøtte C 34/08 (ex N 170/08) til fordel for Deutsche Solar AG (meddelt under nummer K(2010) 4489) EØS-relevant tekst