2011/4/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 6. července 2010 o státní podpoře C 34/08 (ex N 170/08), kterou hodlá Německo poskytnout podniku Deutsche Solar AG (oznámeno pod číslem K(2010) 4489) Text s významem pro EHP