Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6388 – Ecolab/Nalco Holding Company) Tekst mający znaczenie dla EOG