Pisemne zapytanie P-008068/11 Pat the Cope Gallagher (ALDE) do Komisji. Obserwacja wyborów międzynarodowych