Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie harmonizacji oświadczeń adresowanych do konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych (opinia z inicjatywy własnej)