Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma Harmonizace tvrzení uváděných pro spotřebitele na kosmetických přípravcích (stanovisko z vlastní iniciativy)