Pisemne zapytanie E-002247/11 Maria Badia i Cutchet (S&D), Raimon Obiols (S&D) i Andres Perello Rodriguez (S&D) do Komisji. Zakaz emisji programów katalońskiej stacji telewizyjnej w hiszpańskim regionie Walencja: podejrzenie zagrożenia wolności słowa