Pisemne zapytanie P-008003/11 Angelika Werthmann (NI) do Komisji. Projekt budżetu na rok 2012 – pozycja w budżecie 15 07 77, program Ludzie