PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2011 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III – Komisja